Szczegółowy opis sposobu działania modułu rozliczeniowego

Główna zasada działania systemu jest dość prosta, ma on odzwierciedlać rzeczywiste sytuacje jakie mogą występować w administrowanych wspólnotach. Ja Państwo wiedzą, sposoby naliczeń w administrowanych budynkach są bardzo różne. Same budynki czy lokale w tych samych budynkach różnią się pomiędzy sobą. Dlatego program pasujący doskonale do określonego budynku może być całkiem nieprzydatny dla innego. Aby program mógł działać w różnych sytuacjach, wyposażyliśmy go w możliwość definiowania przez użytkownika współczynników opisujących lokale, lokatorów, budynek itp.
Zakładając że jest to budynek mieszkalny, możemy przykładowo zdefiniować parametr ILOSC_OSOB i przyporządkować go każdemu lokatorowi określając odpowiednią dla każdego wartość parametru. Siła programu polega na tym, że od tego momentu możemy użyć zdefiniowanej właśnie zmiennej ILOSC_OSOB do potrzebnych obliczeń, program będzie bowiem we wszystkich obliczeniach należności traktował słowo “ILOSC_OSOB” jako liczbę odpowiadającą temu parametrowi dla bieżącego lokatora !. W taki sposób możemy opisać programowi całą nieruchomość, kolejno zdefiniujemy bowiem parametry POWIERZ_LOK jako wartość powierzchni lokalu, podobnie możemy zdefiniować liczniki czy też ceny mediów. Program będzie zaś inteligentnie podstawiał odpowiednie liczby w miejsce wstawionych zmiennych. Tak więc zapis wszystkich obliczeń odbywa się symbolicznie, a program sam rozwiązuje zadania !. Dodatkowo mamy do dyspozycji możliwość układania całych równań, które program będzie rozwiązywał, możemy w takim równaniu wpisać na przykład (POWIERZ_LOK/5)*2 i program rozwiąże takie zadanie. Dzięki temu możliwe jest uniwersalne opisanie wszystkich zasad regulujących naliczanie opłat i zrzucenie tej żmudnej pracy na komputer. Aby ułatwić pracę i umożliwić konstruowanie dowolnych sposobów naliczeń, wprowadziliśmy możliwość definiowania wzorów. Możecie więc Państwo wprowadzić wzór i zapisać go pod wybraną przez siebie nazwą, od tego momentu nazwa ta zastępuje konieczność wprowadzania całego wzoru. Jest to więc element ułatwiający pracę z programem. Mimo że wyglądać to może na pierwszy rzut oka dość skomplikowanie, to jednak oddaje to tylko operacje wykonywane przy rozliczaniu lokatorów. Oczywiście nie jesteście Państwo podczas tej pracy zdani wyłącznie na siebie. W razie jakichkolwiek problemów jesteśmy do dyspozycji i czy to telefonicznie czy e-mailem błyskawicznie pomożemy rozwiązać pojawiające się szczególnie na początku problemy. Na Państwa życzenie, możemy też dokonać wdrożenia programu zdalnie (na podstawie przesłanego szczegółowego opisu) lub na miejscu.
Zapraszamy do zapoznania się z wersją demonstracyjną. Aby ułatwić proces poznawania programu i tym samym ułatwić decyzję o jego przydatności, podczas instalacji programu proponujemy zainstalowanie baz danych przykładowej wspólnoty. Dzięki temu szybko możecie Państwo poznać walory programu. Głównym walorem zaś, jest niewątpliwie automatyzacja pracy jaką możecie Państwo uzyskać dzięki seryjnemu wystawianiu dokumentów rozliczeniowych. Cały wysiłek sprowadza się w zasadzie do skonfigurowania sposobu obliczeń czynszu, reszta jest wykonywana automatycznie. Późniejsza praca to korygowanie cenników (np. przy zmianie mediów), korygowanie parametrów (np. Ilość osób zamieszkujących lokal) oraz rozliczenia należności - co program zresztą znakomicie ułatwia.

Zobacz :