Przykładowe zrzuty z ekranu dla części rozliczeniowej programu Wspólnota Mieszkaniowa 

dostęp do wszystkich danych wybranego lokatora, lokalu lub całej wspólnoty czy klatki schodowej odbywa się poprzez system zakładek

Struktura wspólnoty w programie prezentowana jest w postaci drzewka. Tak prezentowana struktura ułatwia choćby przyporządkowanie liczników czy też parametrów wspólnych dla grupy lokali.


Każdemu z lokatorów możemy przyporządkować typ dokumentu rozliczeniowego, jaki będzie mu automatycznie wystawiany. Przykładowo w ramach jednego budynku lokatorzy mogą mieć wystawiane pismo czynszowe a sklep wynajmujący lokal, będzie miał wystawianą automatycznie fakturę VAT.

Czytelny układ czynników wypływających na wysokość naliczeń opłat. Użytkownik ma do dyspozycji ceny, liczniki oraz parametry. Każdy z tych czynników ma trochę inne właściwości : licznik posiada stan początkowy i końcowy a jego wartość jest różnicą tych stanów, parametr to dowolna wielkość liczbowa, przyjmująca różne wartości dla różnych lokatorów. Opłata jaka będzie naliczana lokatorowi może być konstruowana właśnie z takich pojedynczych czynników

Aby to zilustrować, możemy zadeklarować że opłata za wodę będzie pobierała cenę z cennika (wody) oraz ilość z licznika indywidualnego wody. Tak zdefiniowaną opłatę możemy przyporządkować każdemu z lokatorów posiadającemu indywidualny licznik wody. Po tej prostej operacji program będzie przy wystawianiu dokumentów rozliczeniowych sam sprawdzał jakie jest indywidualne zużycie wody każdego z lokatorów i będzie podstawiał odpowiednie wartości.

Bezpieczeństwa danych strzeże system wykonywania kopii bezpieczeństwa, system ten automatycznie przypomina o wykonaniu backupu danych

Seryjnie drukowane są dokumenty rozliczeniowe zgodnie z wcześniej zdefiniowanymi zasadami naliczania opłat każdemu z lokatorów. Każdemu z wybranych na liście lokatorów zostanie wystawiony odpowiedni dokument zawierający przypisane mu opłaty.

Wszystkie dokumenty rozliczeniowe, które nie zostały zapłacone są automatycznie dodawane do listy płatności, przy czym wartość dokumentu brutto zostanie wpisana jako kwota pozostająca do zapłaty, zaś jako kwotę zapłaconą wpisane zostanie 0 zł. W zależności od poziomu wybranego w drzewku lista płatności może zawierać albo listę wszystkich płatności dla całej wspólnoty lub tylko listę płatności określonego lokatora. Listę płatności możemy wydrukować w postaci raportu. Jeżeli lista zawiera płatności, które nie zostały zapłacone w terminie, to są one automatycznie wyświetlane na czerwono. Dla każdego lokatora można również wydrukować zbiorcze zestawienie wszystkich należności oraz wpłat jakie dokonał w określonym czasie wraz z podsumowaniem.

Administrator nieruchomości umożliwia również seryjne drukowanie przelewów, również w całych zestawach (książeczki czynszowe)

Jeżeli lokatorzy rozliczają się również gotówkowo, przydatny będzie wbudowany w program moduł Kasa. Moduł ten rejestruje operacje gotówkowe i umożliwia ich dokumentację drukami KP i KW. Na wystawianych drukach KP oraz KW, można zamieścić dowolną ilość pozycji. Kasa umożliwia również drukowanie raportów kasowych w podanym przedziale czasu.

Wszystkie wydruki z programu generowane są na podstawie dołączonych plików - szablonów. Do programu dołączony jest również graficzny edytor tych szablonów. Użytkownik ma możliwość zmiany szablonu - jeżeli chce na przykład zmienić formę graficzną wydruku, rodzaj czcionki, dodać plik graficzny z logiem itp. 
Bardziej zaawansowani użytkownicy mają również możliwość tworzenia własnych raportów, opcja ta jest możliwa dzięki kreatorowi tworzenia raportu, który prowadzi użytkownika “za rękę” pomagając tworzyć raport. Całkiem zaawansowani użytkownicy mają zaś do dyspozycji możliwość tworzenia raportów w oparciu o wbudowany język SQL oraz dodatkowy język skryptowy (szczegółowe informacje w dokumentacji programu). Warto też dodać, że taki elastyczny układ programu, umożliwia nam łatwe tworzenie dodatkowych raportów na państwa zlecenie. Układ szablonów w naszym programie, umożliwia dopasowanie sposobu w jaki program drukuje raporty do Państwa potrzeb. Na Państwa zamówienie możemy szybko dopasować lub utworzyć nowe szablony raportów.

Zobacz :