Wspólnota mieszkaniowa to program wspomagający pracę przy rozliczeniach wspólnot. 
W jednym programie znajduje się funkcjonalność programu do rozliczeń lokatorów, z modułami automatyzującymi proces naliczeń oraz moduł finansowo - księgowy (umożliwia prowadzenie wyodrębnionej księgowości dla każdej ze wspólnot. Każda wspólnota może posiadać swój indywidualny plan kont, własne definicje dzienników, automatów księgowań, sprawozdania finansowego)

skrócony opis modułu rozliczeniowego :

skrócony opis modułu finansowo księgowego :

funkcje dostępne dla obu modułów :

Głównym założeniem przy tworzeniu programu była uniwersalność. Założyliśmy, że to program musi dać się łatwo dopasować do każdej wspólnoty. Zrealizowaliśmy to założenie w taki sposób, że użytkownik może sam definiować dowolne ceny, parametry, liczniki oraz przyporządkowywać je odpowiednio lokatorom, lokalom, grupom lokali (klatkom schodowym). Użytkownik może również samodzielnie układać indywidualne sposoby naliczania opłat. Możliwa jest na przykład sytuacja w której każdy lokator ma naliczane opłaty wg. własnych, niepowtarzalnych zasad. Sposób obliczania opłat jest skonstruowany w taki sposób, że wyraźnie rozdzielone są poszczególne składniki wpływające na ich wysokość. Dlatego, jeżeli na przykład zmieni się cena wody, wystarczy uaktualnić tą pozycję w jednym miejscu (cenniku) i wszystkie opłaty będą automatycznie przeliczane zgodnie z nowymi zasadami. 

Zobacz :